Αστρονόμοι ανιχνεύουν την πιο απομακρυσμένη ταχεία έκλαμψη ραδιοκυμάτων έως το 2023