Εκλάμψεις Aκτίνων γ: Οι κατηγορίες των εκλάμψεων ακτίνων γ, αναφορά στις μακράς διάρκειας