Το James Webb βρίσκει πηγή άνθρακα στο φεγγάρι του Δία, Ευρώπη