Το πείραμα Muon g-2 και το μέλλον της θεμελιώδους φυσικής