Πώς υπολογίζουμε τις ηλεκτρονικές ιδιότητες ενός μετάλλου;