Πώς ξέρουμε ότι υπάρχει ορίζοντας γεγονότων αφού για ό,τι μπαίνει εκεί δεν υπάρχει επιστροφή και είναι κάτι που δεν μπορούμε να δούμε;