Πώς ξέρουμε ότι υπάρχει ορίζοντας γεγονότων αφού για ό,τι μπαίνει εκεί δεν υπάρχει επιστροφή και είναι κάτι που δεν μπορούμε να δούμε;

Η ύπαρξη του ορίζοντα γεγονότων προβλέπεται θεωρητικά από τη Γενική Σχετικότητα. Οι αστρονόμοι επίσης προσπαθούν να αποδείξουν την ύπαρξη του έμμεσα, μέσω παρατηρησιακών δεδομένων. Μερικά παραδείγματα τέτοιων δεδομένων είναι η εικόνα της μαύρης τρύπας του γαλαξία M87 από το Event Horizon Telescope και τα βαρυτικά κύματα από τη συγχώνευση μελανών οπών που ανιχνεύει το LIGO. Λόγω όμως ακριβώς του ότι οι συνθήκες γύρω από τον ορίζοντα γεγονότων είναι τέτοιες ώστε δεν εκπέμπεται βαρυτική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η παρατηρησιακή απόδειξη της ύπαρξής του παραμένει ερωτηματική. 

Όταν πέφτει κάτι σε μία μαύρη τρύπα δημιουργεί ένα βαρυτικό κύμα πώς μπορούμε να καταλάβουμε τι έχει πέσει μέσα και αν αυτή η πληροφορία χάνεται για πάντα;

Πράγματι, ένα κύμα δημιουργείται κατά τη συγχώνευση ενός αντικειμένου με μία  μαύρη τρύπα. Έτσι, παρατηρούμε το βαρυτικό κύμα που εκπέμπεται πριν το σώμα περάσει τον ορίζοντα γεγονότων. Από τις ιδιότητες του κύματος, μπορούμε να καταλάβουμε τι έπεσε μέσα στη μαύρη τρύπα. Για παράδειγμα, η συχνότητα του κύματος συνδέεται με τις μάζες των αντικειμένων που συγχωνεύτηκαν.