Γίνεται μετά από έκρηξη σουπερνόβα το νεφέλωμα που θα δημιουργηθεί να φτιάξει άλλους πλανήτες ή ακόμα και άστρο με την πάροδο του χρόνου;

Ναι, τα νεφελώματα που δημιουργούνται από εκρήξεις σουπερνόβα, μπορεί να είναι περιοχές παραγωγής νέων αστέρων. Οι αστέρες, και κατά συνέπεια οι πλανήτες, χρειάζονται νεφελώματα για να δημιουργηθούν, έτσι ώστε να υπάρχει ικανή ποσότητα “πρώτης ύλης”. Κάποιες περιοχές μέσα στο νεφέλωμα είναι αρκετά πυκνές και κάτω από την επίδραση της βαρυτικής έλξης συμπυκνώνονται και δημιουργούν ένα νέο αστέρι.

Εικόνα 1: Το νεφέλωμα του Ωρίωνα από το τηλεσκόπιο Hubble. Credit: NASA, ESA, M. Robberto (Space Telescope Science Institute/ESA) and the Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team

Για παράδειγμα, μια περιοχή στο νεφέλωμα του Ωρίωνα, το οποίο έχει μέγεθος 24 έτη φωτός, είναι μέρος παραγωγής άστρων. Αν εστιάσουμε στην Εικόνα (από Εικόνα 1 έως Εικόνα 3), διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένας πρωτοπλανητικός δίσκος (με όνομα 114-426). Επομένως, τα νεφελώματα πρώτα δημιουργούν αστέρες και μετέπειτα πλανήτες μέσω των πρωτοπλανητικών δίσκων όπως εξηγείται και σε σχετικό μας άρθρο.

Εικόνα 2: Εστιασμένη εικόνα στο ίδιο νεφέλωμα όπου φαίνεται ένα αντικείμενο με την ονομασία 114-426. Credit: NASA, ESA, M. Robberto (Space Telescope Science Institute/ESA) and the Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team

Αυτός είναι και ο αέναος κύκλος δημιουργίας στο Σύμπαν. Κάθε ένα αστέρι που πεθαίνει βίαια (σ.σ. έκρηξη σούπερνοβα), συμβάλλει στη δημιουργία νέων αστέρων και πλανητών.

Εικόνα 3: Περαιτέρω εστίαση στην εικόνα του 114-426 όπου φαίνεται ένας πρωτοπλανητικός δίσκος. Credit: NASA, ESA, M. Robberto (Space Telescope Science Institute/ESA) and the Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team