Γιατί οι διαστημικές αποστολές ταξιδεύουν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα; Μέρος Α