Ζώνες Van Allen γύρω από τη Γη – τι συμβαίνει στο κοντινό μας Διάστημα;