Τι θα συμβεί στα περισσότερα αστέρια που παρατηρούμε;