Τι είναι ο Χρόνος; Μέτρηση του χρόνου σε νεότερες εποχές