Είναι το γραφένιο η απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις;