Ακόμα κι αν ανακαλυφθεί ένας “γήινος” εξωπλανήτης, θεωρείται αυτόματα και κατοικήσιμος;