Τι είναι το οπτικό βάθος;

Το οπτικό βάθος ενός μέσου είναι ένα μέγεθος που εκφράζει το πόσο θα μειωθεί η διάδοση της ακτινοβολίας καθώς αυτή περνάει μέσα από το υλικό του μέσου αυτού. Για τον υπολογισμό του, λαμβάνονται υπόψη οι φυσικές ιδιότητες του υλικού, και συγκεκριμένα η πυκνότητά του και οι διαστάσεις του. Πιο συγκεκριμένα, κάθε υλικό έχει έναν συντελεστή […]

Τι είναι τα ισότοπα;

Στον πυρήνα κάθε χημικού στοιχείου υπάρχουν δύο είδη υποατομικών σωματιδίων: τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Ο αριθμός των πρωτονίων στον πυρήνα ενός στοιχείου ονομάζεται ατομικός αριθμός, ενώ το άθροισμα του αριθμού των πρωτονίων και των νετρονίων μαζικός αριθμός. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ατομικός αριθμός ενός στοιχείου, καθώς αυτός καθορίζει τις χημικές του ιδιότητες – στα […]

Γίνεται ταξίδι στο διάστημα με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή του φωτός; Θεωρητικά είναι εφικτό;

Ένα από τα δύο αξιώματα που απαίτησε ο Einstein όταν διατύπωσε την Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας είναι ότι η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι σταθερή για κάθε παρατηρητή, ανεξάρτητα από το αν κινείται η πηγή ή ο παρατηρητής. Το αξίωμα αυτό βασίζεται αφενός σε παρατηρήσεις, όπου διαπιστώθηκε ότι η ταχύτητα με την οποία ταξιδεύει […]

Τι λέει η θεωρία του Big Bang για τις αρχικές στιγμές του Σύμπαντος;

Tο επικρατέστερο μοντέλο στη σύγχρονη κοσμολογία είναι το λεγόμενο Καθιερωμένο Πρότυπο ή ΛCDM. Το Λ αναπαριστά την κοσμολογική σταθερά, η οποία σχετίζεται με την επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος ή αλλιώς τη σκοτεινή ενέργεια, ενώ το CDM είναι ακρωνύμιο του Cold Dark Matter, που σημαίνει ψυχρή σκοτεινή ύλη και αναφέρεται στο 85% περίπου της συνολικής ύλης […]

Είναι ένα δευτερόλεπτο σήμερα ίδιο με ένα δευτερόλεπτο τις πρώτες στιγμές του Σύμπαντος;

Η απάντηση είναι “ναι”, και “όχι”, αλλά εξαρτάται από το πώς ορίζουμε το “ένα δευτερόλεπτο” στην ερώτηση. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά:  Ας θεωρήσουμε δύο παρατηρητές Α και Β, όπου ο ένας (Α) βρίσκεται κοντά σε ένα σώμα μεγάλης μάζας, ενώ ο δεύτερος (Β) βρίσκεται μακριά από κάποια πηγή βαρύτητας, σε αυτό […]

Για ποιο λόγο ενώ οι γαλαξίες είναι κυρίως άδειος χώρος, στις φωτογραφίες φαίνονται συμπαγείς δομές;

Οι γαλαξίες αποτελούνται από μεγάλο πλήθος άστρων, όπου ο χώρος μεταξύ των άστρων, αν και δεν είναι τελείως άδειος είναι αρκετά αραιός. Όταν αποτυπώνεται ένας γαλαξίας από ένα τηλεσκόπιο, στην ουσία, σε μία εικόνα χιλιάδων pixels, απεικονίζεται το φως δισεκατομμυρίων άστρων. Στην περίπτωση αυτή η ανάλυση της εικόνας είναι αδύνατον να δει το κενό μεταξύ […]