Τα αστρικά πτώματα μπορούν να “πεθάνουν” περισσότερο ή μένουν για πάντα όπως είναι;

Είναι γνωστό πως ένα αστέρι, όταν καταναλώσει όλα τα καύσιμα του καταρρέει βαρυτικά, “πεθαίνει” με απλά λόγια, και ανάλογα με τη μάζα του, το απομεινάρι του μπορεί να είναι ένας λευκός νάνος, ένας αστέρας νετρονίων ή μια μελανή οπή. Στην περίπτωση ενός απομονωμένου αστέρα, όπως είναι ο Ήλιος μας, αν μετατραπεί σε λευκό νάνο, εφόσον […]

Γιατί πιστεύουμε ότι το σύμπαν διαστέλλεται επιταχυνόμενα;

Για να μελετήσουμε την επιτάχυνση του σύμπαντος, στα απλούστερα μοντέλα, χρειάζεται να έχουμε ανεξάρτητες παρατηρήσεις της απόστασης ενός αντικειμένου (που συνδέεται με τη φωτεινότητα του) και της ερυθρομετατόπισης που υφίσταται το φάσμα του. Η πιο χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση (και η πρώτη παρατηρησιακή επιβεβαίωση της επιταχυνόμενης διαστολής), είναι οι υπερκαινοφανείς εκρήξεις (supernova). Παρατηρώντας την ερυθρομετατόπιση ενός […]

Τι προβλέπει το καθιερωμένο κοσμολογικό μοντέλα για τα μαγνητικά πεδία στο Σύμπαν;

Η καθιερωμένη σκοτεινή ύλη είναι η “ψυχρή” σκοτεινή ύλη (cold dark matter, CDM) και είναι το CDM στο καθιερωμένο κοσμολογικό μοντέλο ΛCDM (όπου το Λ αναφέρεται στη “κοσμολογική σταθερά”). Η σκοτεινή ύλη θεωρείται ότι αποτελείται από υποατομικά σωματίδια. Βάσει των δύο κυριοτέρων “οικογενειών” υποψηφίων σωματιδίων, δηλαδή των αξιονίων (axions) και των Ασθενών Αλληλεπιδρώντων Σωματιδίων με […]

Τι είναι η ερυθρομετατόπιση (redshift) στην κοσμολογίά;

Η ερυθρομετατόπιση ενός αντικειμένου είναι η μετατόπιση όλων των γραμμών του φάσματός του προς το κόκκινο. Με άλλα λόγια, τα μήκη κύματος των φωτονίων που λαμβάνουμε γίνονται μεγαλύτερα. Αν θέλουμε να γίνουμε πιο ακριβείς, η ερυθρομετατόπιση υπολογίζεται από τη σχέση: \[\normalsize z = \frac{\lambda_{\rm \pi\alpha\rho}-\lambda_{\rm \epsilon\kappa\pi}}{\lambda_{\epsilon\kappa\pi}}\] όπου λεκπ είναι το εκπεμπόμενο μήκος κύματος μιας φασματικής […]