Πώς τα νευρωνικά δίκτυα μπορούν να δώσουν πληροφορίες για τη μαγνητόσφαιρα του Κρόνου;