Προσομοιώσεις και Πειραματικές Εγκαταστάσεις: Πώς διατηρείται η γνώση για τη λειτουργία των πυρηνικών όπλων;