Νέα στοιχεία από υπερκαινοφανείς αστέρες για τη διαστολή του Σύμπαντος: μια αναδρομή στη σκοτεινή ενέργεια