Πώς σχηματίζεται ένα άστρο και ποια είναι η πορεία της ζωής του;